Zachęta
Aktywne słuchanie jest najważniejszym elementem międzyludzkiej komunikacji. Moja umiejętność usłuchania dobrze wpływa na jakość mojej relacji w miejscu pracy, z rodziną oraz skuteczność pracy. Angażuje się w rozmowy z przyjaciółmi, współpracownikami jak i klientami, co wpływa na wyniki i jakość relacji. 
 
Technika aktywnego słuchania jaką jest Zachęta, służy do okazania zainteresowania tematem wyrażanym przez naszego rozmówcę w sposób werbalny taki jak wypowiadanie słów:
  • „tak, tak”
  • „To ciekawe”
  • „Naprawdę?”
  • „ Aha”
  • Opowiedz mi coś więcej…. 
lub niewerbalny, czyli mową ciała:
  • Pochylanie głowy w kierunku mówiącej osoby
  • Uśmiechanie się będąc w kontakcie wzrokowym
  • Mimika twarzy i wyrażanie zdumienia, zaskoczenia, zachwytu czy radości i smutku, współczucia. 

 

Zachęta służy by ośmielić drugą osobę, aby mówiła dalej. Wyrażasz w ten sposób duże zainteresowanie tematem, bo wiesz, że ludzie uwielbiają mówić, a zwłaszcza mówić o sobie. W ten sposób jesteś blisko swojego rozmówcy i darzysz go dużym zainteresowaniem. 
 
Zachowując się w ten właśnie sposób budujesz relacje z tą osobą poprzez ciekawość, co pozwala Ci w przyszłości zaskoczyć tę osobę wiadomościami, faktem lub prezentem, który jest z tego obszaru. Wystarczy tylko być ciekawym drugiej osoby. A to narzędzie Ci w tym pomorze.