Technika zamku

Technika coachingowa Ocena pomysłów „Technika Zamku” pozwala ocenić pomysły wygenerowane za pomocą innych technik. Pracując z zespołem dobrze jest pozwolić im na kreatywność i wyjście po za wytyczone schematy. Lecz robisz to dopiero z doświadczonym zespołem ludzi, którzy są conajmniej w 3 ćwiartce kwadratu Ken’a Blancharda.

Pierwsze to; Ocena pomysłów za pomocą trzech kryteriów jest;

  • Trafny, czyli pomysł faktycznie rozwiązuje istniejący problem lub wyznacza nowe kierunki działania (nowa branża, do której zwrócą się przedstawiciele, sposoby dotarcia do klienta, budowa marki….)

  • Oryginalny, czyli w jakim stopniu pomysł jest nowy, taki który do dziś nie został wdrożony w życie organizacji (codzienna praca w parach – partnerzy, rozliczanie w zadań wewnątrz zespołu, szkolenia z coachem, zorganizowanie konferencji na temat naszych produktów….).

  • Pragmatyczny, czyli zastanawiacie się, czy pomysł jest możliwy do wdrożenia oraz czy jesteście już gotowi zaakceptować związane z nim koszty (czas i pieniądze)?

Drugie to; Łączenie pomysłów;

  • po oddaniu głosów przez uczestników następuje ich zliczenie. Zadaniem grupy jest połączenie dwóch pomysłów, które zostały uznane w największej liczbie głosów, w jeden wspólny pomysł. Jeśli nie jest to możliwe wybieramy jeden pomysł z największą ilością punktów i dla niego opracowujemy plan wdrożenia.

Pozwala to zachować kreatywność i wspólną odpowiedzialność za powierzone zadania, wzajemną pomysłowość, uwagę, pomysłowość, a dla menadżera dodatkowe pomocne materiały do oceny rocznej poszczególnych podwładnych.