Style zarządzania – umiejętności managera

W jaki sposób umiejętności coachingowe managera mogą zwiększać jego skuteczność?

 
Coaching jako jedno z narzędzi zarządzania współczesnego managera, czyli w jaki sposób umiejętności coachingowe managera mogą zwiększać jego skuteczność.
 
„Jeśli będziesz skutecznie wypełniał rolę coacha możesz się spodziewać, że Twoi współpracownicy będą podejmować i akceptować coraz trudniejsze zadania i wyzwania. To efekt zaufania do coacha oraz zdecydowanego zwiększenia wiary w swoje możliwości i poznania swoich zasobów. Zachęcaj ich do rozwoju, stawiaj wyzwania. Wyraźnie im pokaż, że masz do nich zaufanie i będziesz ich wspierał. Twoim zadaniem jest aby zrozumieli, że mogą wszystko!”
Współczesny manager
W obecnych czasach firmy i managerowie stają przed coraz większymi wyzwaniami. Postępująca globalizacja i coraz większe tempo życia powodują, że nigdy wcześniej w historii zmiany nie następowały tak szybko, a konkurencja nie była aż tak agresywna.
Co raz większe wymagania stawiane firmom przekładają się bezpośrednio na wymagania stawiane managerom.
Współczesny menedżer posiada wiele imion: lider, wizjoner, analityk, strateg, motywator, inspirator, psycholog, coach, koordynator. Mniej powinien być nadzorcą, kontrolerem, tradycyjnie rozumianym nauczycielem, czy sędzią.
 
Style zarządzania
Na początku zadaniem managerów było zarządzanie firmami. Robili to oni w różny sposób, najczęściej w zależności od swojego charakteru i zajmowanego stanowiska. Z czasem naukowcy zidentyfikowali i opisali różne style zarządzania. Opcje te zmieniały się w czasie, lecz jedną z nich jest podział na style (wg. Daniela Golemana[1]):