Style zarządzania – trenerski (coaching)

Budujesz poczucie własnej wartości pracownika.

Styl trenerski (coaching) – najbardziej rozwijający zespół. Lider koncentruje się na słabych i mocnych stronach każdego członka zespołu i wspiera jego rozwój. Deleguje zadania i zachęca do pracy z uwzględnieniem kompetencji każdej osoby. Stara się wiązać cele osobiste pracownika z celami organizacji. Patrzy przyszłościowo, przewidując to, jakie kompetencje będą potrzebne w przyszłości. Dzięki temu, pracownicy czują, że mają przestrzeń w firmie dla realizacji swoich potrzeb.

Wybierając ten styl stajesz się swego rodzaju trenerem – coachem, który w ciekawy sposób wspiera rozwój osobisty i zawodowy każdego z podwładnych. Wzmacniasz ich kompetencje długofalowo, co staje się nieodłącznym elementem pracy.
Budujesz silną relację z każdym z podwładnych, która jest niezbędna w procesie zadufania do Twojej roli jako lidera. Jesteś ciekawy każdego z Twojego zespołu, słuchasz i zadajesz pytania otwarte, zamknięte a jeśli tego wymaga sytuacja także osobiste.
Lecz i w tym stylu występują ograniczenia i wady:
• Nie skupiaj się tylko na słabych jednostkach, które tego wymagają, bo każdy z Twojego zespołu
chce być zaważony.
• Osoby potrzebujące sztywnej struktury mogą się tu nie odnaleźć.
• Duże zaangażowanie pracowników zależne jest od ich motywacji wewnętrznej.

Jak lider coach musisz się bardzo zaangażować, uważać na swoje pokłady energii, które w dużej części wykorzystasz w pomocy osobom z zespołu.
Styl coachingowy wymaga dużego zaangażowania od Ciebie jako menadżera. W roli tej jesteś psychologiem, mentorem i motywatorem. Uważnie analizujesz każdą osobę ze swojego zespołu, tworzysz portret psychologiczny i szukasz z kim lub gdzie umieścić pracownika.