Style zarządzania – procesowy (normatywny)

Styl procesowy (normatywny) – lider koncentruje się tu na standardach i sposobie wykonania zadania. Nacisk jest na wykonywanie działań efektywnie i zgodnie z wymogami organizacji. Lider uczy i pokazuje jak osiągnąć cel, a w razie potrzeby sam zabiera się do pracy by udowodnić pracownikom efektywność wybranej metody.

Styl ten pochodzi z armii, gdzie na polu bitwy obecny jest generał, który buduje morale swoich podwładnych idąc z nimi w bój. W dzisiejszych czasach taki „generał” nie czeka na wyniki pracy swojego zespołu, tylko razem z nimi uczestniczy w codziennym działaniu. Chce być z zespołem razem, analizując, słuchając aby w każdym momencie móc pomóc.

W działach sprzedaży taki menadżer umawia spotkania z klientami, odbywa rozmowy i sprzedaje tak samo jak jego zespół. Jest rozliczany z efektów pracy swojej i całego zespołu. Pokazuje w ten sposób, że nie jest mu obce to co robi każdy z jego zespołu.

Na bieżąco widzi problemy, które zgłasza pracownik i stara się zaradzić. Jest aktualny z rynkiem, trendem i szuka następnych nowych możliwości w celu powiększenia przewagi nad konkurencją.