Style zarządzania – Demokratyczny

Styl ten buduje zaufanie i wzmacnia więzi w grupie.

Demokratyczny – tutaj liczy się zdanie każdego pracownika. Manager podejmuje decyzje w porozumieniu z pracownikami i po wysłuchaniu ich opinii. Lider demokratyczny potrafi dobrze słuchać, nie uważa, że zna się na wszystkim lepiej niż pracownicy i ma otwarty umysł na ich pomysły i idee. Plusy, to:

• Sympatia i uznanie członków zespołu.

• Poczucie uważności lidera dla każdego z zespołu.

• Dowartościowanie poprzez akceptacje jego pomysłu (każdego z osobna członka zespołu).

Wprowadzając ten styl masz do swojego zespołu masz duże szanse na to, że każdy będzie realizował zadania zgodne z jego preferencjami i umiejętnościami. Przeciwieństwo tego stylu stanowi styl autokratyczny – przedstawię w późniejszych wpisach – gdzie najważniejszą rolę odgrywa przełożony, który sam dokonuje wyborów i podejmuje ostateczną decyzję, jedyną i słuszną.

Występują jednak zagrożenia wprowadzając ten styl:

• Dojście do ostatecznych wniosków może być opóźniane poprzez zbyt długi proces decyzyjny.

• Efekty pracy zespołu mogą być mniejsze i wolniejsze.

• Nie wszystkie pomysły mogą pójść z wizją i misją firmy.

Czy każda decyzja wymaga omówienia z zespołem? Jeśli nie, to jak wyważyć decyzyjność bez zaangażowania zespołu? Zależy to od wielkości zespołu, ponieważ ten styl sprawdza się najlepiej w małych grupach, małych zespołach, które są na bierząco ze sprawami organizacji.