Style zarządzania – Demokratyczny
Styl ten buduje zaufanie i wzmacnia więzi w grupie.
Demokratyczny – tutaj liczy się zdanie każdego pracownika. Manager podejmuje decyzje w
porozumieniu z pracownikami i po wysłuchaniu ich opinii. Lider demokratyczny potrafi dobrze
słuchać, nie uważa, że zna się na wszystkim lepiej niż pracownicy i ma otwarty umysł na ich
pomysły i idee. Plusy, to:
• Sympatia i uznanie członków zespołu.
• Poczucie uważności lidera dla każdego z zespołu.
• Dowartościowanie poprzez akceptacje jego pomysłu (każdego z osobna członka zespołu).

Wprowadzając ten styl masz do swojego zespołu masz duże szanse na to, że każdy będzie
realizował zadania zgodne z jego preferencjami i umiejętnościami. Przeciwieństwo tego stylu stanowi styl autokratyczny – przedstawię w późniejszych wpisach – gdzie najważniejszą rolę odgrywa przełożony, który sam dokonuje wyborów i podejmuje ostateczną decyzję, jedyną i
słuszną.

Występują jednak zagrożenia wprowadzając ten styl:
• Dojście do ostatecznych wniosków może być opóźniane poprzez zbyt długi proces decyzyjny.
• Efekty pracy zespołu mogą być mniejsze i wolniejsze.
• Nie wszystkie pomysły mogą pójść z wizją i misją firmy.
Czy każda decyzja wymaga omówienia z zespołem? Jeśli nie, to jak wyważyć decyzyjność bez
zaangażowania zespołu? Zależy to od wielkości zespołu, ponieważ ten styl sprawdza się najlepiej w
małych grupach, małych zespołach, które są na bierząco ze sprawami organizacji.