Style reprezentacji – kanały komunikacji

Doświadczamy z świat i zdobywamy informacje oni używając pięciu zmysłów:
 

Wzroku, słuchu, dotyku, zapachu i smaku
 

Na podstawie tego co widzimy, słyszymy, czujemy, tworzymy wrażenia w naszym umyśle. Każdy z nas ma jeden, indywidualny, najlepsze dla siebie sposób przyswajania informacji – uczenia się. Podobnie jak niektóre nasze zmysły są lepiej rozwinięte i bardziej wrażliwe, tak samo jeden systemów reprezentacji jest dominujący.
 

Każdy człowiek inaczej przedstawia swoim umyśle postrzegane wydarzenia. Przefiltrowane informacje budują wewnętrzny ma w umyśle przez kombinacje obrazów, dźwięków, odczuć, zapachów i smaków. Wielu ludzi używa systemu słuchowego aby rozmawiać ze soba, są skłonni bardziej do tworzenia wyobrażeń, jeszcze inni działają w oparciu o doznania i uczucia.
 

Za pomocą zmysłów nasz mózg konstruuje obrazy, święci i wrażenia. Nie musimy czegoś wiedzieć bezpośrednio, wyobrazić sobie jak to wygląda. Możemy zatem to zrobić na podstawie opowieści, które słyszymy o tym. Zatem słowa, których używamy mając moc wywoływania słuchaczy obrazów, dźwięku w odczuć tak, jakby to, co opowiadamy działo się naprawdę.
 

Oparciu o pięć zmysłów Wyróżniamy trzy podstawowe kanały komunikacji:

Wzrokowy, słuchowy i kinestetyczny.