Akademia People Helper
Tomasz Grzelak

Słuchowiec

Czyli jak się to nazywa?

Ludzi, którzy przedstawiają w umyśle rzeczywistość w postaci wypowiedzianych słów nazywamy z łowcami. Zwracają uwagę na dźwięki i brzmienie głosu, lubią muzykę ale cenią również cisza. Słuchawce są dobrymi mówcami, wypowiedzi charakteryzują się logiką. Uczą się poprzez przysłuchiwanie się, dobrze zapamiętują imiona, zapominają twarzy. Często nucą, powtarzają to, co właśnie słyszą, wyrażają stany emocjonalne w tonie i sposobie mówienia.

 

Wygląd i zachowanie:

 

Otoczenie:

 

Głos:

 


Typowe słowa i zwroty słuchowego systemu reprezentacji:

 

Dowiadywać się, powiedzieć, wysłuchać, głos w sprawie, dobry ton,, za nie mówić, oznajmiać, brzmieć, zgrzytać, akceptować, krzyczeć, kłócić, dzwonić, Akcent, dźwięk, cisza, harmonia, ton, dyskutować, rozmawiać, ogłosić, ryczę, czyste brzmienie, małomówny, niesłychany, Dysonans, punkt dźwięk, pusty dźwięk, omówić, wypowiadać, podpowiadać, Cichy, dźwięczny, ogłuszający, donośny, przemówienie, przesłuchanie, rozgłos, rezonans ...

Dodaj komentarz

Design by social time