Rozpoznawanie własnych potrzeb
Funkcja potrzeb stała się podstawą najsłynniejszej teorii ludzkiej motywacji opracowanej przez psychologa Abrahama Maslowa. Teoria ta dotyczy jego słynnej „piramidy”, która ilustruje hierarchię ludzkich potrzeb ułożoną pod względem pierwszeństwa zaspokojenia. 
 
Mało który menadżer zastanawia się nad potrzebami swojego podwładnego, prawda? Mało który menadżer zapyta o potrzeby, prawda? Mało który właściciel firmy interesuje się potrzebami pracownika, prawda? 
Dlatego to coraz częściej pracownik firmy zastanawia się nad tym, czy organizacja którą reprezentuje zaspokaja jego potrzeby. Zadając sobie kilka pytań doprowadzasz do uświadomienia sobie istoty i funkcji, którą pełnisz oraz tego, co możesz zrobić lepiej. Sprawdź:
  1. Co lubię w swojej pracy?
  2. Czego bym nie robił, gdyby to ode mnie zależało?
  3. Co bym robił w swojej pracy gdyby to ode mnie zależało?
  4. Czego nie lubię w swojej pracy?
 
Celowo nie podaję pytania „kogo?” abyś nie zrzucił odpowiedzialności na kogoś innego, a wziął odpowiedzialność za rozwój i zaspokojenie własnych potrzeb. Potrzeby te dotyczą tych samych idei w przypadku wszystkich ludzi, lecz to, co je zaspokaja może być rożne dla każdego z nas. Bo do potrzeb rozwoju należą:
  1. Potrzeby poznawcze, tu chcesz zdobywać wiedzę i zrozumieć mechanizmy 
  2. Potrzeby samorealizacji, dążysz do wykorzystania i zastosowania własnych możliwości. Dysponujesz wysoką samoświadomością, wrażliwością społeczną, twórczością i wysoką samooceną. 
  3. Potrzeba estetyczna, pragniesz doświadczać piękna i harmonii wykorzystując swoją twórczość
  4. Potrzeba transcendencji, tutaj wykraczasz poza potrzeby skupione na własnym szczęściu i dążysz do duchowej jedności; wkraczasz na wyższy poziom stanu świadomości
 
Rozpoznaj własne potrzeby, a pracę zamienisz w misję, która stanie się pasją. Zacznij od początku, bo co innego Cie czeka jeśli nie zaczniesz odpowiadać na wyżej wymienione pytania?