Rozpoznawanie własnych potrzeb w obecnej organizacji
Odpowiadając siebie na pytania z poprzedniego zagadnienia w temacie rozpoznawania potrzeb www.tomaszfgrzelak.com.pl/rozpoznawanie-wlasnych-potrzeb odpowiedziałeś na pytania, które pomogły Ci w określeniu zaspokojenia własnych potrzeb w kierunku kariery.
 
Teraz przyszedł czas aby wziąć odpowiedzialność i zacząć realizować potrzeby związane z obecnym miejscem pracy Twojej organizacji. Pamiętaj, że nie odpowiedzi nadają kształt i charakter Twojej twórczości, lecz dobrze zadane pytania, które budzą Twoją kreatywność. 
 
Odpowiedz sobie w pierwszej kolejności zanim zaczniesz pracować ze swoim zespołem i odpowiedz na poniższe pytania:
  1. Dlaczego przyszedłem pracować do tej organizacji?
  2. Jakie 5 kluczowych cech ofiaruję swojemu zespołowi?
  3. Z kim nie chcę pracować w tej organizacji?
  4. Jakie są najważniejsze i niepodlegające negocjacjom moje zasady pracy w tym zespole?
  5. Dlaczego tu zostaję w tej organizacji? 
  6. Dlaczego ewentualnie bym odszedł z tej organizacji?

 

Wielu menadżerów nie zada nigdy w pełni tych sześciu pytań z obawy o usłyszenie prawdy, która może nieść za sobą nieprzewidziane konsekwencje. Możesz mieć przekonanie i styl dowodzenia osoby wszystkowiedzącej, możesz też stać się otwarty na sugestie i pomysły podwładnych. Czasy się zmieniają i menadżerów też się zmienia lub sami dokonują zewnętrzych zmian.