Pytania zamknięte

Drugim rodzajem pytań jakie należy stosować w świadomy sposób, są tak zwane pytania zamknięte, które nie dają zbytniego dużego wyboru naszemu rozmówcy, kontrahentowi czy podwładnemu. A zastosowanie tego rodzaju pytań na przykład w pracy menadżera pozwala na:

  • Podsumowanie lub potwierdzenie zawartych z pracownikiem ustaleń
  • Podkreślenie przyjętego przez pracownika rozwiązania lub zobowiązania a może i nawet kontraktu
  • Parafrazowanie, odzwierciedlenie wypowiedzi rozmówcy, swojego podwładnego

– Czy to… Jest to co chcesz zrobić?

– Czy to… Jest według ciebie przyczyną że nie możesz tego zrobić?

  • Doprecyzowanie pytania zamkniętego, mające charakter otwierający pracownika;
  • Czy chcesz jeszcze coś dodać?
  • Czy chciałbyś coś jeszcze dodać lub uzupełnić?
Pytania zamknięte ograniczają naszego rozmówcę do dwóch najczęstszych odpowiedzi; TAK i NIE. Sprawny umysł kierujący rozmową zada tak pytanie aby uzyskać satysfakcjonującą odpowiedź. Dla przykładu sprzedawca chcący uzyskać jak najwiecej potwierdzeń od klienta, będzie zadawać pytania;
  • Zgodzi się Pan ze mną, że…
  • Przyzna mi Pani rację, że….   prawda?
Pytania zamknięte w kierunku naprowadzającym do jednej odpowiedzi; negującej lub twierdzącej. Ale to od prowadzącego zależy co wybierze w danej chwili. Dla drugiej strony znajomość tych pytań daje możliwość obrony i powstrzymania tej gry. 
Lecz w dzisiejszym świecie poprzez ilość otrzymywanych informacji mało kto jest w stanie zauważyć, że rozmówca stosuje na nim chwyty coachingowe, które mają skłonić go do podjęcia słusznej decyzji – decyzji już z góry ustalonej przez prowadzącego rozmowę.