Pytania otwierające

Wielu menadżerów oczekuje niemożliwego id ludzi, którymi zarządza. Już na samym początku rozmowy, która określa powierzenie zadania, słyszę porażkę wynikającą z zadanego pytania. Aby otworzyć umysł pracownika, należy to zrobić za pomocą właściwych pytań. 
 

Pytania otwierające wywierają efekt polegające na poszerzeniu perspektywy rozmówcy, a w szczególności uwzględnienie większego niż dotychczas zakresu swoich możliwości:

  • Kiedy uznałbyś, że udało ci się dobrze wykonać to zadanie?
  • Jakie w ogóle znasz pomysły na zrobienie tego?
  • Gdybyś mógł spojrzeć na to zadanie oczyma swojego przełożonego, to jakie elementy byłyby dla ciebie najważniejsze?

 

Pracownik sam określa kamienie milowe, etapy, które będą określać koniec poszczególny zadań. To on decyduje o jakości, możliwości, zasobach i czasie w jakim wykona powierzone mu zadanie. Uczy też przedsiębiorczości i sprawdza, czy pracowni będzie się nadawał na kierownika, który będzie mógł zarządzać własnym zespołem.