Akademia People Helper
Tomasz Grzelak

Pytania otwierające

Wielu menadżerów oczekuje niemożliwego id ludzi, którymi zarządza. Już na samym początku rozmowy, która określa powierzenie zadania, słyszę porażkę wynikającą z zadanego pytania. Aby otworzyć umysł pracownika, należy to zrobić za pomocą właściwych pytań. 
 

Pytania otwierające wywierają efekt polegające na poszerzeniu perspektywy rozmówcy, a w szczególności uwzględnienie większego niż dotychczas zakresu swoich możliwości:

 

Pracownik sam określa kamienie milowe, etapy, które będą określać koniec poszczególny zadań. To on decyduje o jakości, możliwości, zasobach i czasie w jakim wykona powierzone mu zadanie. Uczy też przedsiębiorczości i sprawdza, czy pracowni będzie się nadawał na kierownika, który będzie mógł zarządzać własnym zespołem.

Dodaj komentarz

Design by social time