Akademia People Helper
Tomasz Grzelak

Pytania otwarte

Napewno zgodzisz się ze mną, że zadawanie właściwych pytań w odpowiedni sposób to bez wątpienia najważniejsza umiejętność dobrego sprzedawcy, ponieważ pozwala mu na zgromadzenia informacji o kliencie. I to z najlepszego źródła, bo od samego klienta. 

 Pierwszym rodzajem pytań jakie należy zadawać w świadomy sposób, omówię pytania tak zwane otwarte. Wywołują u odbiorcy poszukiwanie, dociekanie i kreowanie nowych rozwiązań. Przy pomocy tych pytań pracownik buduje samoświadomość, odpowiedzialność, czyli otwartość na proces zmian wewnętrznych i zewnętrznych. 

Pytania otwarte zaczynają się od zaimków pytających:

Kto?, co?, Gdzie?, Kiedy?, Jak?, Który?, Kiedy?, Którędyż?, Skąd?, Dokąd? Ile? 

Cechą charakterystyczną pytań otwartych jest brak wskazania na możliwe odpowiedzi, do tego umożliwiają swobodną odpowiedź, co pozwala rozmówcy lepiej zrozumieć temat. Umożliwiają też odpowiedzenie swobodne lub nietypowe, a także celem odpowiedzi nie jest ilość ich, tylko jakość. 

Dodaj komentarz

Design by social time