Pytania dotyczące motywacji

Jedni udzielają porad i rozwiązań chcąc być w ten sposób postrzeganym jako mada osoba. Drudzy milczą i sugestywnie mową niewerbalną budują napięcie dając Ci do myślenia, abyś kombinowała dalej. Jeszcze inni zadają pytania tak męczące, że boisz się odpowiadać. 
 

Wszystko zależy od lidera – menadżera z jakimi zamiarami zadaje pytania. Wprawna osoba potrafi sprawnie manewrować pytaniami, wprawiając pytaną osobę pożądany nastój emocjonalny. Więc po znajomości już rodzaju pytań otwartych i zamkniętych jest czas aby zapytać o motywację. 
 

Pytania motywacyjne są Ci potrzebne do tego, aby pokazać proces decyzyjny i priorytety pracownika, podwładnego lub dziecka. Zmuszają pytaną osobę do uważnego przyjrzenia się sobie i dokonania pewnego wglądu:

  • Co doprowadziło cię do tego, że to zrobiłeś?
  • Na jakiej czynnikach oparłeś decyzje?
  • Co preferujesz?
  • Z jakiego powodu to preferujesz?
  • Co jest dla ciebie najważniejsze?
  • Z jakiego powodu to jest dla ciebie najważniejsze?
  • Jeśli miałbyś to zrobić jeszcze raz, co zrobiłbyś inaczej?
  • Z jakiego powodu zrobiłeś to inaczej?

 

Ten rodzaj pytań skłania pytanego do wzięcia odpowiedzialności za swoje cele, drogę, rezultaty i  wyniki. Pomagają zgłębić motyw działania, który jest tak często niedostrzeżony przez mechanizmy obronne. Wprawia w zadumę doceniając i dowartościowując pytaną osobę.