Akademia People Helper
Tomasz Grzelak

Pytania dotyczące motywacji

Jedni udzielają porad i rozwiązań chcąc być w ten sposób postrzeganym jako mada osoba. Drudzy milczą i sugestywnie mową niewerbalną budują napięcie dając Ci do myślenia, abyś kombinowała dalej. Jeszcze inni zadają pytania tak męczące, że boisz się odpowiadać. 
 

Wszystko zależy od lidera - menadżera z jakimi zamiarami zadaje pytania. Wprawna osoba potrafi sprawnie manewrować pytaniami, wprawiając pytaną osobę pożądany nastój emocjonalny. Więc po znajomości już rodzaju pytań otwartych i zamkniętych jest czas aby zapytać o motywację. 
 

Pytania motywacyjne są Ci potrzebne do tego, aby pokazać proces decyzyjny i priorytety pracownika, podwładnego lub dziecka. Zmuszają pytaną osobę do uważnego przyjrzenia się sobie i dokonania pewnego wglądu:

 
Ten rodzaj pytań skłania pytanego do wzięcia odpowiedzialności za swoje cele, drogę, rezultaty i  wyniki. Pomagają zgłębić motyw działania, który jest tak często niedostrzeżony przez mechanizmy obronne. Wprawia w zadumę doceniając i dowartościowując pytaną osobę. 

Dodaj komentarz

Design by social time