Akademia People Helper
Tomasz Grzelak

Pytania budujące zaangażowanie

Menadżer stosujący tego rodzaju pytania ma większość pewność co do efektywności pracy osoby podwładnej, z którą pracuje. Dowiaduje się także, o jakość wykonanego zadania i cel, który jest widoczny w oczach osoby pytanej. 
Zaangażowanie pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, jak pracownik będzie sobie radził w pracy codziennej. Bo osoby osobom zaangażowanym zależy na pracy, na firmie, na swoich wynikach, oraz na relacjach ze współpracownikami. 
Zaangażowani pracownicy to nie ci, którzy pracują po godzinach czy w weekendy lecz ci, którzy pracują każdego dnia nad marką firmy i swoją także w sposób adekwatny do zadań i poleceń. A aby menadżer dowiedział się więcej o zamiarach osoby pytanej, powinien to zrobić miedzy innymi w taki właśnie sposób;
Aby sprawdzić zaangażowanie pracownika, to już zupełnie inny temat na zupełnie inny wpis, którym podzielę się z Tobą już wkrótce. 

Dodaj komentarz

Design by social time