Pytania budujące rozwiązanie

Pytania kształtują odpowiedź – zadając właściwe pytania menadżer umożliwia pracownikom budowanie rozwiązań,  pomagają one pracownikowi skoncentrować się na sytuacjach trudnych lub problemowych i i dostrzec nowe możliwości ich rozwiązaniu.
 

  • Po czym poznasz, że problem będzie rozwiązany? Skąd będziesz to wiedział?
  • Co będziesz wtedy robił inaczej?
  • Jaki najmniejszy krok mógłbyś zrobić, by rozwiązać ten problem?
  • Kiedy w przeszłości rozwiązałeś podobne problemy? Jak wtedy go rozwiązałeś?
  • Co się dzieje inaczej W momencie kiedy problem nie jest mniej intensywne?
  • Co musisz zmienić, aby uzyskać to, co chcesz?
  • Jaki jest lub będzie najmniejszy znak, który pokaże ci, że sprawy zmierzają w dobrym kierunku?
  • Co będziesz robił inaczej, gdy zauważysz ten znak?

 

Praca wykonana rzetelnie na samym początku, daje zaskakujące pozytywne wrażenie na końcu, kiedy podwładny wie jak się przygotować do tego, co go czeka podczas wykonywania powierzonego mu zadania. Uczy kreatywności i koncentrowania się na sposobach, a nie powodach.