Akademia People Helper
Tomasz Grzelak

Pytania budujące rozwiązanie

Pytania kształtują odpowiedź – zadając właściwe pytania menadżer umożliwia pracownikom budowanie rozwiązań,  pomagają one pracownikowi skoncentrować się na sytuacjach trudnych lub problemowych i i dostrzec nowe możliwości ich rozwiązaniu.
 

 

Praca wykonana rzetelnie na samym początku, daje zaskakujące pozytywne wrażenie na końcu, kiedy podwładny wie jak się przygotować do tego, co go czeka podczas wykonywania powierzonego mu zadania. Uczy kreatywności i koncentrowania się na sposobach, a nie powodach. 

Dodaj komentarz

Design by social time