Podsumowanie stylów zarządzania

Dobry manager dobiera styl zarządzania w zależności od sytuacji, potrzeb ludzi czy zadania, które jest do wykonania. Pamiętać należy, że na preferowany styl zarządzania wpływ mają doświadczenia oraz osobowość managera. Najczęściej więc, manager wykorzystuje dwa – trzy style, choć ponoć najlepsi liderzy potrafią łączyć wszystkie.

Manager, który nie potrafi dopasować stylu pracy z ludźmi do aktualnych potrzeb zespołu czy sytuacji będzie miał trudności z prowadzeniem zespołu oraz osiągał kiepskie wyniki. Jak widać w kilku z wyżej wymienionych przypadków możemy stosować coaching i na pewno umiejętności coachingowe managera będą miały pozytywny wpływ na zespół.

Bądź jak kameleon i dostosuj styl do obecnych warunków w jakich się znajdujesz. Każdego dnia załóż inną marynarkę, która będzie reprezentować innego ciebie.