Okno Johari
Otwórz się na samoocenę metodą okien Johari. Narzędzie bardzo przydatne przy kompleksowej ocenie pracowników. Model ten pomocny jest też podczas przedstawienia aspektów życia w organizacji, pozycji w grupie, motywacji czy własnej oceny. 
To pojęcie z zakresu psychologi oraz psychiatrii używane często przez coachów. Narzędzie to obrazuje sposób percepcji danej osoby oraz postrzeganie tej osoby przez zewnętrznych obserwatorów dzieląc go na 4 obszary;
  1. Świadomy, czyli ja wiem, widzę, inni widzą i wiedzą. Oznacza aspekt rzeczywistości wiadome i dostępne wszystkim, również danej osobie. 
  2. Ukryty, czyli ja wiem i widzę, inni nie widzą i nie wiedzą. Oznacza obszar dostępny jedynie danej osobie, niewidoczny dla otoczenia.
  3. Niewidoczny, czyli ja nie wiem i nie widzę, inni wiedzą i wiedzą. Oznacza aspekt rzeczywistości niewidocznej dla zainteresowanego, a widoczny dla otoczenia. W jego poznaniu może pomóc danej osobie informacja zwrotna. 
  4. Podświadomość, czyli nikt nic nie widzi i nikt nic nie wie. 
Narzędzie to jest najczęściej używane w trakcie warsztatów psychologicznych służących samorozwojowi, a także w terapii psychiatrycznej oraz terapii uzależnień, podczas pracy w grupach terapeutycznych. Uświadamiają one zainteresowanym, iż żaden człowiek nie wie o sobie wszystkiego, a całkowita wiedza o nim samym składa się z wiedzy, którą posiada i tej, której nie posiada (plotki).
Zastanów się przez chwilę, jak dużo wiesz o sobie samym. o wiesz o sobie bardzo dużo, czy napewno? Napewno nie wiesz o sobie wszystkiego. Czy dopuszczasz możliwość, że ktoś inny wie o Tobie więcej niż Ty sam?    
Okno Johari wspomaga odkrywanie siebie, jak i swoich relacji w środowisku, a lepsze relacje to również lepsza praca – przyjemniejsza – co oznacza, większą motywację do rozwoju.