Odpowiedzialność Menadżera
Zadanie
Zrozumienie
Cechy skutecznego lidera 
Zatrudnianie 
Wyszukiwanie osób posiadających odpowiednie kompetencje do osiągnięcia sukcesu na swoim stanowisku 
Kompetencje zawodowe
– Kompetencja
– Przenikliwość
– Koncentracja
– Rozwiązywanie problemów
Wizja
Kompetencje psychologiczne
– Charakter
– Charyzma
– Zaangażowanie
– Odwaga
Pasja
– Pozytywne nastawienie
– Odpowiedzialność
– Pragnienie rozwoju swojego
– Inicjatywa
 – Samo dyscyplina
Kompetencje społeczne
– Dobra komunikacja
– Hojność
– Umiejętności słuchania
– Dobre relacje z innymi
– Pewność siebie
– Służba dla innych
– Pragnienie rozwijania innych
 
Komunikowanie
Dzielenie się z pracownikami wizją, celami i misją firmy. Adekwatnie do potrzeb przekazywanie informacji o tym co się wydarzyło i powinno wydarzyć
Planowanie
Określenie co należy zrobić, aby osiągnąć cele działu i efekcie cele firmy 
Organizowanie
Ustalenie, jakie środki są niezbędne do realizacji poszczególnych zadań lub projektów i przydzielenie obowiązków tak, aby zespół mógł odnieść sukces 
Szkolenie
Określenie potrzeb umożliwiających rozwój pracownika zgodnie ze stojącymi przednim wyzwaniami i celami organizacji 
Monitorowanie
Dopilnowanie odpowiedniego wykonania powierzonych zadań, monitorując czy pracownicy radzą sobie z powierzonymi zadaniami na ustalonym poziomie
Ocenianie
Obiektywne przyglądanie się wynikom pracy poszczególnych pracowników, sprawdzanie czy prowadzą do uzyskania indywidualnego oraz zespołowego sukcesu 
Zwalnianie
Prostowanie się z osobami, które nie są wstanie przyczynić się do sukcesu zespołu