Akademia People Helper
Tomasz Grzelak

Odpowiedzialność Menadżera

Zadanie
Zrozumienie
Cechy skutecznego lidera 
Zatrudnianie 
Wyszukiwanie osób posiadających odpowiednie kompetencje do osiągnięcia sukcesu na swoim stanowisku 
Kompetencje zawodowe
- Kompetencja
- Przenikliwość
- Koncentracja
- Rozwiązywanie problemów
Wizja
 
Kompetencje psychologiczne
- Charakter
- Charyzma
- Zaangażowanie
- Odwaga
Pasja
- Pozytywne nastawienie
- Odpowiedzialność
- Pragnienie rozwoju swojego
- Inicjatywa
 - Samo dyscyplina
Kompetencje społeczne
- Dobra komunikacja
- Hojność
- Umiejętności słuchania
- Dobre relacje z innymi
- Pewność siebie
- Służba dla innych
- Pragnienie rozwijania innych
 
Komunikowanie
Dzielenie się z pracownikami wizją, celami i misją firmy. Adekwatnie do potrzeb przekazywanie informacji o tym co się wydarzyło i powinno wydarzyć
Planowanie
Określenie co należy zrobić, aby osiągnąć cele działu i efekcie cele firmy 
Organizowanie
Ustalenie, jakie środki są niezbędne do realizacji poszczególnych zadań lub projektów i przydzielenie obowiązków tak, aby zespół mógł odnieść sukces 
Szkolenie
Określenie potrzeb umożliwiających rozwój pracownika zgodnie ze stojącymi przednim wyzwaniami i celami organizacji 
Monitorowanie
Dopilnowanie odpowiedniego wykonania powierzonych zadań, monitorując czy pracownicy radzą sobie z powierzonymi zadaniami na ustalonym poziomie
Ocenianie
Obiektywne przyglądanie się wynikom pracy poszczególnych pracowników, sprawdzanie czy prowadzą do uzyskania indywidualnego oraz zespołowego sukcesu 
Zwalnianie
Prostowanie się z osobami, które nie są wstanie przyczynić się do sukcesu zespołu 

Dodaj komentarz

Design by social time