Nauka osób dorosłych

Człowiek dorosły uczy się, gdy:
 

  1.  Jest gotowy na zmiany – tzn. że ma otwartość na poznawanie nowych rzeczy, nowych umiejętności i na szukanie innych rozwiązań, niż te, które stosuje obecnie
  2.  Wie, czego chce się nauczyć – stawia sobie ambitne cele, wie co chce osiągnąć.
  3.  Ma motywację do wysiłku – poznawanie nowego jest związany z wysiłkiem, z porzuceniem dotychczasowych wzorców działania: związku z tym, że często niezbędne jest przekroczenie swojego terytorium komfortu, motywacja jest bardzo ważnym czynnikiem występującym w procesie uczenia się.
  4.  Zna korzyści z nauczania się określonej rzeczy – znajomość korzyści ma znaczenie ma znaczący wpływ na motywację w dołożeniu do osiągnięcia celów w nauce: korzyści muszą być większe niż poniesione nakłady poznawania nowego.

O czym warto pamiętać rozwijając dorosłych:
 
Dorośli są autonomicznymi jednostkami
Działają dobrowolnie, sami decydują, czego i jak chcą się uczyć. Cenią swobodę kierowania swoimi działaniami i możliwość dokonywania wyborów.
 
Uczą Się przez działanie
Uczą się w procesie dwustronnej komunikacji. Angażują się kiedy są aktywni. Chętnie się angażują i stosują to czego się nauczyli, jeśli mają wpływ na planowanie.
 
Posiadają własne doświadczenia i wiedzę nabyta w różnych sytuacjach
Mają potrzebę odwoływania się do tego doświadczenia w procesie nauki. Prezentują utrwalone przekonania i punkty widzenia, które mogą ich zamykać na nowe sposoby myślenia.
 
Muszą dostrzegać związki
Dorośli muszą wiedzieć powód, dla którego mają się czegoś nauczyć. Muszą wiedzieć szybkie przełożenie między tym, czego się uczą, a tym jak to zastosować w pracy zawodowej.
 
Są zorientowani na cele:
Wiedzą, co chcą osiągnąć i oczekują jasnych programów rozwojowych, zawierających jasne cele.
 
Są praktyczni
Ważna jest dla nich ” przekładalność” teorii na praktykę, wydajność w sytuacjach, z którymi maju realnie do czynienia.
Oczekują szacunku
Chcą być tak traktowani jak partnerzy. Cenią możliwość wyrażania siebie, możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami, wyrażania swoich opinii i posiadania własnego zdania.
 
Pragną atmosfery i dobrego środowiska
Dorośli preferują wygodne środowisko psychiczne i fizyczne, w jakim odbywa się proces nauki. najlepiej funkcjonują w nieformalnej atmosferze i współpracującym środowisku. Stworzenie bezpiecznej i otwartej atmosfery będzie sprzyjał O zaangażowaniu jest aktywny mu procesowi nauki.