Akademia People Helper
Tomasz Grzelak

Mój zespół

O ostatecznym sukcesie menadżera decyduje wynik uzyskany przez jego zespół. Na zespół składają się poszczególni jego członkowie, którzy wnoszą swoje możliwości – swój kapitał wiedzy, umiejętności, postawy i zachowania. Z tych składowych powstaje olbrzymi kapitał zespołu. To menadżer odpowiada za jak najefektywniejsze uruchomienie i zarządzanie tym zasobem kapitału. Jak w zarządzaniu każdym zasobem potrzebna jest wiedza:

 

Wiedza o ludziach, którymi zarządzasz procentuje wprost proporcjonalnie. Im lepiej znasz swoich ludzi, tym lepsze uzyskujesz efekty liczone nie tylko wskaźnikiem liczbowy, który może być efektem krótkotrwały, ale powstaniem silnej, spójnej drużyny, grającej do "jednej bramki" I świadomej swojej roli w całej organizacji.

 

  1. Sukces zespołu staje się udziałem ludzi zmotywowanych. A jak często podkreślał z Zig Ziegler; „Nie ma ludzi nie zmotywowanych, bo każdy czymś się kieruje. Znajomość pracowników to klucz do ich motywacji”.
  2. Wiarygodność menadżera, to między innymi rzetelna, obiektywna ocena, a podstawą jest znajomość ocenianego
  3. Efektywność zespołu zwiększa innowacyjności, szukanie nowych rozwiązań, zaangażowanie pracownika, a to również wymaga dobrej znajomości swoich ludzi, bo wtedy samo zadanie do wykonania staje się motywatorem do wywołania maksymalnej siły zaangażowania.
 

Działalność człowieka powinna być przede wszystkim pobudzana przez pozytywne następstwa sukcesu, dobrze wykonanej pracy, sprawnego wykonania działań. Ale równocześnie muszą istnieć zabezpieczenia działające wypadkach, gdy pozytywne pobudki okazują się niewystarczające – wtedy konieczne jest posłużenie się oddziaływaniami ujemnymi.
 

Efektywność procesu motywowania nie zależy wyłącznie od rozwiązań systemowych, w przeważającej mierze jest wynikiem pracy menadżerów. Rocha menadżera w organizacji nie polega wyłącznie na planowaniu, organizowaniu, koordynowaniu i kontroli. To jedynie teoretycznie etapy procesu, w ramach którego menadżera czekają większe wyzwania: budowanie relacji z pracownikami. To od menadżera zależy, w jaki sposób pracownicy będą wykorzystywali swoje zadania, czy będą odpowiednio zmotywowani i czy będą swoich działaniach skuteczni. Wielu menedżerów starając się skupić na osiągnięciu wyników, zapomina że podstawą ich pracy jest kontakt z ludźmi, a głównym celem: wydobycia z pracownika, Tego co najlepsze.

Dodaj komentarz

Design by social time