Komunikacja
Komunikacja stanowi podstawę wszystkich naszych kontaktów z innymi ludźmi. A to oznacza, że właśnie od naszych zdolności komunikacyjnych może zależeć jakość relacji z partnerem, rodziną, kolegami, czy pracownikami. Może się wydawać, że komunikacja interpersonalna to sprawa banalnie prosta, bo przecież rozmawianie z innymi leży w naturze każdego człowieka. Tak samo jednak, jak w innych aspektach życia, tak również w komunikacji niektóre osoby mają z natury łatwiej od innych. Skutkiem ich talentów jest szybkie zjednywanie sobie ludzi, zawieranie licznych i głębokich przyjaźni, łatwe wchodzenie w głębokie relacje uczuciowe, czy też – jeśli tylko mają takie życzenie – w relacje erotyczne.
 
Osoba o dużych zdolnościach komunikacyjnych potrafi być dobrym mówcą, łatwo przekonuje innych do swoich racji, potrafi także zachowywać się w sposób asertywny, tzn. nie jest uległa ani agresywna, szanuje zarówno zdanie innych, jak i własny punkt widzenia. Zdolności interpersonalne mocno wiążą się z otwartością, brakiem lęku wobec innych ludzi, ale także z zupełnie technicznymi aspektami, takimi jak poprawne rozpoznawanie uczuć, emocji oraz intencji innych osób.
 
Skuteczna komunikacja wymaga, aby zarówno nadawca treści, jak i ich odbiorca odpowiednio rozumieli przekaz i związane z nim intencję. Co istotne, w procesie komunikacji słowa zaledwie w;
  • 7% wpływają na to, jak zostaniemy zrozumiani. 
  • 38% ma na to wpływ ton głosu, a aż w
  • 55% mimika twarzy. 
Liczy się więc nie tylko komunikacja werbalna (słowa), ale i niewerbalna (ton głosu, gesty).