Istota zarządzania partnerskiego

„Ludzie nie opuszczają organizacji, tylko swoich szefów”
 

Oczekiwania wobec menadżerów w XXI wieku są bardziej złożone niż wieku ubiegłym. Jest to efekt nieustających zmian gospodarczych które wymagają od organizacji poszukiwania nowych rozwiązań – stałego rozwoju. Ważne jest, aby menadżerowie mieli świadomość stawianych przed nimi wyzwań, bo to oni kształtują kulturę organizacyjną, Inspirują lub nie, podległy ludzi. Ważnym jest więc, aby mieli świadomość, że oczekiwane od nich kompetencje to nie tylko wiedza i umiejętności ale także postawa i wartości stanowiące podstawę zarządzania partnerskiego.

 

W świetle nowych wyzwań funkcja menadżera zawiera obecnie trzy kluczowe elementy:

  •  Przewodzenie, Znaczy znajdowanie drogi, Angażowanie zespołu i wyznaczenie kierunku.
  •  Zarządzanie, czyli planowanie drogi, wyznaczanie i utrzymywanie standardów, szkolenie i rozwijanie ludzi.
  •  Praktyczne działanie, czyli stosowanie w praktyce wiedzy zawodowej oraz zarządzanie sobą.

 

Zarządzanie partnerskie wymaga uważności w trzech zakresach:

  •  Koncentracji na ludziach „za pośrednictwem ludzi”
  •  Koncentracja na zadaniu „realizowanie zadań”
  •  Koncentracja na celu „realizacja celów zgodnie z przyjętymi założeniami”