Akademia People Helper
Tomasz Grzelak

Istota zarządzania partnerskiego

"Ludzie nie opuszczają organizacji, tylko swoich szefów"
 

Oczekiwania wobec menadżerów w XXI wieku są bardziej złożone niż wieku ubiegłym. Jest to efekt nieustających zmian gospodarczych które wymagają od organizacji poszukiwania nowych rozwiązań – stałego rozwoju. Ważne jest, aby menadżerowie mieli świadomość stawianych przed nimi wyzwań, bo to oni kształtują kulturę organizacyjną, Inspirują lub nie, podległy ludzi. Ważnym jest więc, aby mieli świadomość, że oczekiwane od nich kompetencje to nie tylko wiedza i umiejętności ale także postawa i wartości stanowiące podstawę zarządzania partnerskiego.

 

W świetle nowych wyzwań funkcja menadżera zawiera obecnie trzy kluczowe elementy:

 

Zarządzanie partnerskie wymaga uważności w trzech zakresach:

Dodaj komentarz

Design by social time