Firmę tworzą ludzie

Bolączki pracowników. Każda grupa zawodowa ma jakieś, każdy swoje wyraża w inny sposób. Trapią one ludzi na wszystkich poziomach większości organizacji. Występują w życiu codziennym, rodzinnym, w społecznościach lokalnych i w społeczeństwie jako całości. Jednym z moich zadań jest odpowiadanie na te bolączki i szukanie rozwiązań istniejących problemów.

 

Moim celem People Helpera jest przedstawienie pewnej strategii, dzięki której pomagam w przejściu od bólu i frustracji do prawdziwego zadowolenia i poczucia więzi w zespole czy organizacji. Uświadamiam też w procesie coachingowym, że pracownicy, niezależnie od tego na jakim są szczeblu, wnoszą coś wartościowego do życia swej organizacji i powinni o tym wiedzieć.

Krótko mówiąc, staram się doprowadzić pracowników do odnalezienia własnego głosu.

 

Firmę tworzą ludzie. Bez nich, bez ich pracy i zaangażowania nie będzie efektów. A im bardziej sfrustrowani pracownicy, tym gorsza kultura w firmie i tym samym gorsze wyniki. Niezadowolony pracownik, to nieefektywny pracownik.

 

Często najlepszą i jedyną drogą przezwyciężenia bolączek i znalezienia trwałego rozwiązania jest zrozumienie przedstawionego problemu, który tę bolączkę wywołuje. Problem często stanowi sposób postępowania, który wynika z fragmentarycznego lub błędnego poglądu na sprawę lub człowieka i podkopuje on w ludziach poczucie własnej wartości i ogranicza ich talenty i potencjał.

Rozwiązywanie takich problemów często przypomina mi najważniejsze przełomy w dziejach ludzkości, bo jest rezultatem zasadniczego zerwania ze starymi sposobami myślenia.

 

Wiec jeżeli będziesz wystarczająco cierpliwy i zdobędziesz się na wysiłek zrozumienia istoty swego problemu, a następnie obierzesz kurs na życie zgodne z ponadczasowymi, uniwersalnymi zasadami, to Twój wpływ stale będzie się zwiększał. Znajdziesz swój wewnętrzny głos i będziesz inspirował swój zespół oraz całą organizację.