Akademia People Helper
Tomasz Grzelak

F. U. S. O. Powód K. cz. 5

jest bardzo ważnym elementem komunikacji, bez niego będzie Ci trudno zrealizować całość. Masz prawo - pozycje, stanowisko, miejsce - czyli powód aby oczekiwać od drugiej osoby. Przeważnie używasz zwrotów:
To prawo wynika z umowy słownej, pisemnej, przyjętych norm społecznych czy rodzinnych albo z kultury organizacyjnej w firmie. Daje Ci to powód, dla którego masz prawo wymagać, oczekiwać, przewodzić z punktu lidera. 
 
Komunikacja z pozycji wyższej świadczy o mądrości, doświadczeniu i odpowiedzialności. Ktoś, kto zarządza zespołem pamiętając o faktach - nie nastawieniu, emocjach - nie reagowaniu spontanicznie, Skutkach - nie obarczaniu winą, oczekiwaniu - nie rozkazach oraz powodach - nie głupocie, jest osobą, za którą pójdą ludzie. 
Powód jest ostatecznością w wyjaśnianiu drugiej osobie dlaczego tak powinno być. Lecz dobrze jest wiedzieć kiedy go zastosować i w jaki sposób. 

Dodaj komentarz

Design by social time