Emocje
Intelekt to nie wszystko. Wysoki wynik w teście na inteligencję (IQ) bardzo niewiele nam powie o inteligencji emocjonalnej (EQ), a to od tej drugiej zależy skuteczność naszych działań oraz jakość relacji z ludźmi, podwładnymi czy przełożonymi.
 
Emocje oczywiście uzupełniają intelekt. Poziom IQ określa umiejętności logicznego myślenia, analizowania, formułowania wniosków, ale w codziennych relacjach z ludźmi dużo więcej zależy od poziomu EQ Emocjonalnej Inteligencji . Na szczęście inteligencję emocjonalną, w przeciwieństwie do tej teoretycznej, można rozwijać przez całe życie, nieustannie podnosząc jej poziom.
 
Osoby o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej są bardziej świadome siebie, swoich własnych reakcji i odczuć, potrafią dobrze panować nad swoimi emocjami, doskonale wczuwają się w sytuacje i emocje innych osób, a co za tym idzie, odnoszą większe sukcesy wszędzie tam, gdzie liczy się dobra komunikacja.
 
Im wyższy będzie Twój poziom EQ, tym lepiej sobie poradzisz:
 
    •    w relacjach z szefem
    •    w kontaktach z pracownikami
    •    podczas negocjacji z kontrahentami
    •    podczas rozmów handlowych z klientami
    •    w relacjach osobistych (z partnerem, z dziećmi, z przyjaciółmi).
 
Oznacza to, że zarówno Twoje życie osobiste, zawodowe, jak i biznesowe, przyniesie Ci znacznie więcej sukcesów wówczas, kiedy będziesz z uwagą dbał o rozwój swojej inteligencji emocjonalnej niż wtedy, gdy zdasz się na przypadek.
 
Jeśli zainteresujesz się biografiami ludzi wybitnych, którzy osiągnęli wymarzony szczyt w dowolnej dziedzinie, przekonasz się, że w zdecydowanej większości tym, co pomogło im wyrobić sobie wysoką pozycję, były ich ponadprzeciętne zdolności przejawiające się w kontaktach społecznych.