Elementy odpowiedzialności lidera

Według Linda Hill

 •  Za rekomendowanie oraz inicjowanie zmian, czasami poza ich kompetencji, podnoszących wydajność i zespołów
 •  Opracowywanie i realizacją planu działania dla całego zespołu, a nie jak dotąd dla siebie
 •  Zbudowanie kultury organizacyjnej umożliwiającej zespołowi pełną realizacją jego potencjał
 •  Kalkulacją ryzyka: wyznaczanie celów głównych i pobocznych
 •  Określenie istotności ich osiągnięcia
 •  Przechylanie równowagi sił na swoją korzyść, zestawienie ryzyka i korzyści
 •  Wybranie odpowiedniego momentu na działanie oraz przygotowanie planów awaryjnych.

 

Według Robert S. Kaplan

 •  Wizja i priorytety: umiejętność sprowadzania jej do realizacji listę inicjatyw
 •  Zarządzanie czasem
 •  Informacje zwrotne
 •  Planowanie sukcesji
 •  Ocena sytuacji
 •  Dopasowywanie do zmian
 •  Przywództwo pod presją
 •  wierność samemu sobie

Według Bob Sapelder, Jak być dobrym szefem

 •  Pomaga zespołowi zrozumieć środowisko, w którym funkcjonuje, „każdy wie z czym musi się zmierzyć”
 •  Pomaga zespołowi poznać uczucie, że wie dokąd zmierza, „wiemy, co musimy zrobić”
 •  Wzmacnia w zespole wartości, które są dla niego ważna, „jesteśmy w tym razem”
 •  Potrafi w zespole budować poczucie siły, „potrafimy to dokonać”
 

„To, że ktoś, kto pracuje dla mnie, i może doprowadzić do mojego zwolnienia, uczy pokory”. Linda A. Hill