Akademia People Helper
Tomasz Grzelak

cz. 10 Model CARE

Pozwala Ci uporządkować cały proces realizacji zadania, generować pomysły i je weryfikować w jakim stopniu są możliwe do wdrożenia. Model ten powinien być stosowany cyklicznie i nie kończyć się na jednorazowej analizie. Ważnym elementem tego modelu jest działanie i wyciąganie wniosków, które są pomocne i będą używane w przyszłości. 

C (Concept) - Pierwszym elementem jest ustalenie CELU, bądź sytuacji nad która chcesz  popracować. Cel powinien być określony na zasadzie celu SMARTER (omawiany już wcześniej w cz. 2) na tym etapie sprawdza się;

A (Action) - Powstały i ustalony cel przetwarzany musi zostać w konkretny plan działania, który zwiększa Twoją świadomość,  jaką drogę będziesz musiał przebyć, aby osiągnąć ten cel;

R (Reflection) - Analiza działań do zmian i efektów, które chcesz, żeby się pojawiły. Tutaj sprawdzsz istotności celu;

 

E (Evaluation) - Na końcu następuje ocena Twojego pomysłu i planu działania w kontekście zmiany. Decyzja czy chcesz pracować z zaangażowaniem nad celem;

Im więcej poczujesz oporu przed wykonaniem tego zadania, tym więcej powinieneś zwrócić uwagi na mechanizmy obronne, które powstrzymują Cię od osiągnięcia tego o czym marzysz, kim chcesz być i co posiadać. Troll będzie probował Cię powstrzymać od pracy nad sobą znajdując inne zadania podpowiadając Ci, że te zadnia coachingowe to…. a to będzie sygnał dla Ciebie. Więc działaj z planem CARE. Powodzenia.

Dodaj komentarz

Design by social time