Cykl uczenia się wg. Davida Kolba

Uczenie się jest procesem ciągłym, polegającym na pozyskiwaniu nowej wiedzy i umiejętności. Możemy rozpocząć naukę na dowolnym etapie modelu Kolba. Największą efektywność osiągamy, jeśli przejdziemy przez wszystkie etapy, rozpoczynając od doświadczenia.
 

  1.  Doświadczenie – to wykonywanie, uczestniczenie w danej czynności.
  2.  Refleksja – obserwacja i przemyśleń A, to spojrzenie na to co się zdarzyło w trakcie procesu nauki.
  3.  Wyciąganie wniosków – nadanie temu znaczenia, to odpowiedź na następujące pytania: co wynika z doświadczenia? Czego się nauczyłem? Dlaczego to się wydarzyło
  4.  Zastosowanie – planowanie zastosowanie zmian w kolejnej sytuacji to za planowanie działań W przyszłości i odpowiedź na pytanie: co zrobię w podobnej sytuacji w przyszłości?