Cele przyszłościowe organizacji
 Cel przyszłościowe organizacji 
– cel dla działu
 – cel dla pracowników 
Etapy
Pytania zachęcające zespół do dyskusji i ustalenia precyzyjnego celu:
 
1. Pytania o Cud
 
Określenie pożądanego stanu idealnego
1. Jakiego cudu Oczekujesz – zebranie informacji w zespole o wyobrażeniu celu.
 
2. Zakładamy, że coś się wydarzy – napraw np. problem zniknął. W jaki sposób zauważyłbyś zmianę? Zebranie opinii od zespołu.
 
3. Co będziesz wówczas robił?
 Notatki 
1. 
2.
3.
4. 
5.
2. Wyjątki
 
Etap pomagający grupie na wskazanie sytuacji, w której Cud ma szansę się wydarzyć.
  1. Kiedy dojdzie do stanu idealnego? A może częściowo już go obserwujemy?

 
  1.  Jeżeli porządany stan idealny jest już częściowo widoczny – to czym się objawia?

 
  1. W jaki sposób udało się tobie, działowi, organizacji doprowadzić do tego stanu?

 
  1. W jaki sposób udało ci się zajść tak daleko?

 
  1. Czy jesteś w stanie to podtrzymać?

 Notatki
1.
2. 
3.
4.
5.
3. Skale
 
Etap pomagający na dostrzeżeniu zespołowi jak daleko doszedł – koncentracja na jego mocnych stronach.
1. Skali jeden na 10, gdzie 120 odpowiada idealnemu stanowi w przyszłości w jakim punkcie znajduje się dzisiaj?
 
2. Znajdujesz się w punkcie trzy ….. co pomogło ci dojść do tego etapu?
 
3. Jakie elementy chciałbyś nieznacznie poprawić, np. o jeden punkt?
 
4. Jakie były pierwsze, drobne oznaki poprawy?
 Notatki
1.
2.
3.
4.
5.
4. Drobne działania
 
Etap pomagający grupie zastanowić się nad działaniami – drobnymi, które już może podjąć. Działania te mogą przynieść poważniejsze rezultaty w przyszłość.
1. Jak jutro te działania możesz podjąć jutro?
 
2. Co konkretnie zostanie zrobione przez ciebie a co konkretnie przez organizacje?
 
3. Jaki sposób to osiągniesz?
 
4. Kiedy podejmiesz te działania?
 
4. Twoim zdaniem …. Nie funkcjonuje prawidłowo: jaka jedna rzecz mogłaby wyeliminować ten problem?
 
5. Co będzie dla ciebie dowodem na osiągnięcie sukcesu?
 Notatki 
1.
2.
3.
4.
5.
5. Afirmacja
 
To bardzo ważny etap – Lider – menadżer, przekazuję zespołowi pozytywne informacje zwrotne.
1. Menadżer określa
 
Co zrobił największe wrażenie
 
Jakie nowe umiejętności do wyko Rzy stania zaobserwował: co szczególnie daje powody do optymizmu i pewności realizacji celu
 
2. Pytanie do zespołu
 
Co uczestnicy o tym sądzą? Każdy z osobna w danym zespole.
Jakie umiejętności lub zasoby u siebie dostrzegają które wzmocnią w wykonaniu celu.
 
Uwaga: kolejność pytań jeden. Dwa jest zmienna w zależności od sytuacji efektu, który menadżer chce uzyskać.
 Notatki 
1.
2.
3.
4.
5.
6. Płaszczyzna
 
Etap pomagające uczestnikom określić ich osobistych korzyści i zbudowanie płaszczyzny, z której mogą rozpocząć proces zmiany
1. Jaka byłaby nagroda za rozwiązanie tego problemu?
 
2. Jeżeli w przyszłości udało ci się rozwiązać tego rodzaju problemy – to co najbardziej ci w tym pomogło?
 
3. Jakie umiejętności i zasoby udało ci się wówczas ujawnić?
 
4. Jakie ogólne zmiany ci się do tej pory udawały?
 
5. Jakie są najważniejsze korzyści dokonania tych zmian dla organizacji?
 
6. Co oznacza to konkretnie dla ciebie?
 Notatki 
1.
2.
3.
4.
5.
Ceny organizacji
1.
 
 
Mój cel – menadżera
1. 
 
 
Moje zadania
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 
 Zadania zespołu 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.