Action plan

To jest świetne narzędzie dla menadżerów ustalających zakres obowiązków podwładnego. Narzędzie to jest niczym zawarcie kontraktu. Podwładny określa cel swojego przedsięwzięcia oraz ustala kto będzie odpowiedzialny za poszczególne zadania oraz podaje konkretny termin jego wykonania.

  1. Co ma się wydarzyć?

Zamieszczona w tym miejscu odpowiedź nie ma być projekcją marzeń czy ogólnych planów. Powinna przyjąć postać dokładnej rozpiski, krok po kroku uściślające poszczególne etapy realizacji zadania. Przykładowo jeśli naszym celem jest nabycie umiejętności stosowania parafrazy możemy przyjąć następującą taktykę:

  1. Poinformowanie współpracowników i kierownika o swoim zamiarze (w celu wzmocnienia motywacji).

  2. Stosowanie parafrazy przy minimum 5 klientach w ciągu dnia.

  3. Po tygodniu – stosowanie parafrazy przy każdym obsługiwanym kliencie

  4. Ćwiczenie parafrazy z koleżanka z pracy podczas przerwy

 

  1. Kto to zrobi i kto, za które zadanie jest odpowiedzialny?

Żaden plan nie zrealizuje się sam. Realizacja planu wymaga współpracy z innymi, w tym miejscu rozpisujemy dokładnie, kto czym się zajmuje, oczywiście informując o tym i pytając o zgodę, zainteresowane osoby. Np.:

  1. Koleżanka będzie przysłuchiwała się moim rozmowom i będzie przypominała o parafrazie

  1. Szef w ciągu dnia będzie słuchał mojej obsługi i da mi informacje zwrotną

 

  1. Kiedy zadanie zostanie wykonane i po czym to poznam?

 

Ustalamy dokładną datę realizacji naszego przedsięwzięcia. Pomimo, iż mało kto z nas lubi pracować pod presją deadline’ów, mają one niewątpliwie strukturyzujący i organizujący naszą aktywność wpływ.

Rozliczam po terminie wykonania, nie w trakcie. Pozwalam zespołowi – podwładnemu na prowadzenie ustalonego przez niego projektu. Ustalając cel i zadania podaję też kryteria sukcesu, a także horyzont czasowy oraz środki, dzięki którym cel zostanie osiągnięty.