9. Fantazjowanie

Tutaj buduję w wyobraźni bardziej atrakcyjniejszą wersję swojej rzeczywistości. Ten mechanizm obronny znany jest też jako impuls do działania, zaspokojenie pragnień w wyobraźni, myślenie obrazowe i jeden ze składników marzeń sennych.
 

Najczęściej używane jest jako odwrócenie uwagi od konkretnego zadania i zwrócenia jej na własne reakcje wyzwolone pod wpływem bodźców zewnętrzych. Używam go w celu obrony lub adaptacji.
 

W ten sposób radzę sobie z frustracją poprzez dostarczenie zastępczej gratyfikacji, a dzięki temu uciekam lub się oswajam z lekiem. Słucham przemówień wygłaszanych publicznie przez znane osobowości z przeszłości w celu rozwiązania mojego konfliktu – strachu przed występem publicznym.
 

Moja fantazja jest zawsze perfekcyjna i za każdym razem ulepsza mnie maskując moją niedoskonałość jednocześnie ją wypierając. Tu pojawia się cień, który pozostaje we mnie jako słabość.
 

Im mocniej się staram w mojej fantazji postrzegać siebie jako osobę silną i osiągającą same sukcesy, tym bardziej będę zawiedzony ich brakiem w rzeczywistości. A stąd już nie daleko do przekonania; inni widzą we mnie moje słabości i mną gardzą. Działa to też w drugą stronę.
 

W ten sposób mój Troll pokazuje mi moje czego w sobie nie podziwiam, czego mi brakuje oraz czego pragnę. On przekazuje mi to, czego ja sam sobie nie mówię jednocześnie tworząc idealnego mnie.