8. Identyfikacja

Jako mechanizm obronny jest procesem, za pomocą którego jednostka w różnym stopniu upodabnia się do życia kogoś innego.
W nieświadomy sposób przejmuję myśli lub zachowania innego człowieka – jeśli go kocham i podziwiam, to po to, by mu dorównać, aby chciał ze mną rozmawiać, jeśli kogoś, kogo się boję – to by mnie nie krzywdził.

Identyfikując się z agresorem z mojego dzieciństwa – kiedy byłem bity i poniżany – gdy to tylko możliwe, staję się taki sam wobec innych ludzi słabszych ode mnie. W ten właśnie sposób nieświadomie uciekam od swego losu ofiary mając nadzieję, że mnie to już nigdy nie spotka.
Używam go w celu zwiększenia poczucia własnej wartości. Na poziomie podświadomym przypisuję sobie cechy, maniery lub słowa w celu przypodobania się za pomocą naśladownictwa.
Jako ojciec przeżywam życie, żyjąc wyłącznie życiem mojego syna; dbam o niego, wspieram na treningach i pilnuję aby był bezpieczny oraz koncentrował się na nauce. ja nie dałem rady, więc mój syn będzie teraz spełniał moje ambicje. Porażki są winą mojego syna, zaś sukcesy zawdzięcza dzięki mnie i mojemu wsparciu.

Troll chce więcej i upatruje sobie wzorzec do naśladowania lub podporządkowania się w celu zyskania sympatii. Jest niedowartościowany przez otoczenie i pragnie zachwycić swoich bliskich elokwencją, wiedzą lub zaradnością.