3. Projekcja – Mechanizmy Unikania Kontaktu Gestalt
Unikam kontaktu z własnymi cechami, uczuciami, zachowaniami, które są częścią mojego Ja, należą do Ja, ale nie jestem tego w pełni świadom. Moje Ja przypisuje daną cechę, uczucie i zachowanie innym ludziom lub środowisku, w którym przebywam. Mechanizm ten jest przeszkodą do autentycznego kontaktu i realizacji z innymi osobami pozostawiając mnie z źródłem nieporozumienia i konfliktów. 
 
W sytuacji kiedy jestem nadmiernie podejrzliwy, ostrożny, a nawet paranoidalny obwiniam innych za własne nieporozumienia. Szukam winy na zewnątrz odsuwając od siebie odpowiedzialność za własne stany emocjonalne i sprawczość.
 
W percepcji świata dominujące jest postrzeganie fragmentaryczne, a wiedza o sobie i innych formułuje się w oparciu o moje przeświadczenia, nastawienie i niedomknięte sprawy.
 
Projekcja sprawia, ze nie widzę i nie rozpoznaję rzeczywistości takiej jaka ona jest. W rezultacie wnioskuję na podstawie niepełnych informacji a obraz świata jest niespójny, pełen sprzeczności, złożony z niepasujących do siebie elementów.
Aby się z tego wyleczyć, potrzebuję uzyskać świadomość brakujących szczegółów. Odważyć się na doświadczenie nieakceptowalnych części siebie, tak by w rezultacie wiedział o sobie samym i świecie była spójna, a proces integracji obejmował wszystkie aspekty mojej osoby i mojego Ja.