28. Identyfikacja projekcyjna

Nieustannie posądzasz kogoś, kto przyjmuje postawę przyjazną, o agresję, tak by tę agresję w konsekwencji wywołać. Tu zarzucasz komuś coś, co jest Twoje własne, i próbujesz rozwikłać problem u kogoś zamiast przerobić go u siebie. Przykład:

  • grubas próbujący odchudzać innych

  • palący papierosy, który poucza innych o tym, że to zły nawyk i palenie jest złe

  • krytykowanie lenistwa do aktywnego życia u znajomych, a samemu nie uprawia sportu

Mamy tu do czynienia z połączeniem projekcji i introjekcji, czyli; projektujesz własne przeżycia na inne osoby przed jednoczesnym skłanianiem tych osób do tego, by zachowywały się w zgodzie z tą projekcją, odpowiednio do oczekiwań społecznych.

To bardzo potężny i podstępny mechanizm. Powoduje on to, że jeśli nie byłaś słuchana i zauważana w dzieciństwie przez rodziców, to tak bardzo teraz chcesz być zauważona przez innych, że nieświadomie będziesz się natarczywie domagać – właśnie w sposobie pouczania innych. Ta natarczywość spowoduje, że inni rzeczywiście nie będą chcieli Cię zauważyć i nie będą Cię słuchać.

Troll nie lubi mówić o sobie i poruszać swoich spraw, dlatego otwarcie wyraża oczywistą opinię społeczeństwa. Chroni swoją strefę komfortu przed najazdem ze strony opinii innych.

Przejmij kontrolę nad Trollem, a będziesz wiarygodny w oczach swojej społeczności, przez co w prawdziwy sposób możesz zyskać uwagę i być zauważona jako prawdziwa – wiarygodna.