23. Agresja

Wywołana wewnętrznie lub zewnętrznie ma spowodować szkodę fizyczną lub psychiczną, co przeważnie prowadzi do tragedii. To zachowanie, którego świadomym celem jest wyrządzenie krzywdy i szkody konkretnej lub przypadkowej osobie, albo rzeczy.

Agresja jest zachowaniem wyuczonym i nabywa się ją tak samo jak jazdę na rowerze czy pielenie ogródka: w sposób klasyczny, instrumentalny lub za pomocą naśladownictwa. Więc tak samo można ją okiełznać; zauważać szybciej swoje mechanizmy zanim zaczniesz działać.

Najczęściej Troll próbuje poradzić sobie w ten sposób z lękiem lub słabością;

  1. Lękiem przed ośmieszeniem lub poniżaniem

  2. własną słabością, której nie chcę ujawnić światu

Jest to pułapka, ponieważ nie ma ludzi idealnych. Są inne wyjścia z sytuacji.Jakie? Przede wszystkim zrozum, że to agresja jest słabością. Dziś konflikty rozwiązuje się dyplomatycznie, a nie bitwą. Weź odpowiedzialność za siebie i okiełznaj Trolla w sposób inteligenty. Zrozum, że jesteś mądry i głupi, mocny i słaby, dobry i zły oraz, że nie musisz udowadniać komukolwiek swojej perfekcyjności.

Twój Troll jest agresywny, bo czuje się słaby. Jesteś człowiekiem inteligentnym z małym gadzim móżdżkiem, który pozostał po przodkach, a oni reagowali instynktownie: agresywnie ; walczę lub uciekam. Od tamtej pory otrzymałeś nowe obszary w swojej głowie, które teraz możesz wykorzystasz w mądry sposób.