Akademia People Helper
Tomasz Grzelak

Pytania zamknięte

Drugim rodzajem pytań jakie należy stosować w świadomy sposób, są tak zwane pytania zamknięte, które nie dają zbytniego dużego wyboru naszemu rozmówcy, kontrahentowi czy podwładnemu. A zastosowanie tego rodzaju pytań na przykład w pracy menadżera pozwala na:

- Czy to… Jest to co chcesz zrobić?

- Czy to… Jest według ciebie przyczyną że nie możesz tego zrobić?

Pytania zamknięte ograniczają naszego rozmówcę do dwóch najczęstszych odpowiedzi; TAK i NIE. Sprawny umysł kierujący rozmową zada tak pytanie aby uzyskać satysfakcjonującą odpowiedź. Dla przykładu sprzedawca chcący uzyskać jak najwiecej potwierdzeń od klienta, będzie zadawać pytania;
Pytania zamknięte w kierunku naprowadzającym do jednej odpowiedzi; negującej lub twierdzącej. Ale to od prowadzącego zależy co wybierze w danej chwili. Dla drugiej strony znajomość tych pytań daje możliwość obrony i powstrzymania tej gry. 
Lecz w dzisiejszym świecie poprzez ilość otrzymywanych informacji mało kto jest w stanie zauważyć, że rozmówca stosuje na nim chwyty coachingowe, które mają skłonić go do podjęcia słusznej decyzji - decyzji już z góry ustalonej przez prowadzącego rozmowę. 

Dodaj komentarz

Design by social time